Surat Penan

Explanation in English at bottomTong bu'un bu'un uleu Penan bé' jam surat. Bé' pu'un surat atau bukuh lem ha' lu'. Boh pedita Rungu avé boh pu'un surat Tuhan avé surat ha' nyanyi.

Hun sukup kelebé pu'un padé ké' Komiok Jengau éh jam menéng ha' irah éh ja'au boh jam nyurat suket avé tukit avé ha' tosok. Boh padé ké' ri' nolong akeu kepéh boh amo omok suai surat pekelena ha' Penan ngan ha' Beritis (kamus).

Boh akeu kereja' ngan jah padé ké' kepéh ngaran néh Galang Ayu boh amo jam nyurat pina suket avé tukit avé ha' tosok. Pina mu'un ha' senurat mo, avé kura kura ibeu tasap bukuh. Jelua' ha' nah lepah nasek mo lem bukuh éh juk pekateu mo tai kura kura lebo Penan. Tapi' pina ha' nah bé' jak poléng. Semu'un néh bé' omok pasek kekat ha' nah lem bukuh kelatah, uban pina mu'un tasap, bahat avé ma'an.

Tapi' hun iteu pu'un internet. Pina anak éh tai sekolah pu'un computer. Pina irah éh ja'au éh moko tong lebo Penan pu'un hénfon, jelua' hénfon nah jam ngaken (smart phone), boh uleu omok purung bukuh éh nodo lu' lem utek néh. Na' péh bé' pu'un lain tong lebo si'ik, uleu omok pasek surat lem hénfon (smartphone) lu' sio lakau pajau tong lebo kapan. Ha' tapan, mejat lu' omok ala babui belah lawin kayeu, meseti' lakau ju boh omok ala éh. Tapi' bé' makat nyavu Viat atau Jenuing tio ngeta éh sitai tong tana'. Uleu mihin éh molé tai aveu boh kuman sin néh dawai ngan ngida. Kenat tong surat éh nasek lu' lem hénfon lu'. Uleu maneu éh kohong lem hénfon atau computer lu', boh molé tai lamin boh purung éh sitai.

Tong ga' néh kekat surat éh senuai amo Galang juk poléng lem internet. Tapi' jelua' awah poléng jak.

Pu'un duah surat pekelena ha' (kamus). Jah éh ja'au, iteu lah pala irah Putih éh kelo pekalai ha' Penan. Tusah Penan pakai éh hun bé' jam ha' Beritis sapét si'ik. Jah éh si'ik, senuai ké' jalan Penan omok pekalai ha' Beritis.

Ala (download) kamus ha' Beritis tai ha' Penan (jalan Penan pekalai ha' Beritis).

Ala (download) kamus ha' Penan tai ha' Beritis. (Jalan Putih pekalai ha' Penan. (pdf; 3 MB)

Pu'un jah bukuh tenosok Galang Ayu boh senurat ké', ngaran néh Urip ké' sahau tong tana'. Bukuh iteu kebit avé jian. Galang jam nesen kekat suket kekat pengejian kekat pengesa'at tong tana' sahau sio néh keto anak. Pina gaben lem néh senuai néh pakai ojo néh.

Ala (download) Urip ké' sahau tong tana'. (ketem gaben; pdf; 334 tasap; 27 MB)


Pu'un jah éh senurat ké ngaran néh Suket lu': Patet uleu nesen pengejam tepun jin sahau éh senalin kepéh lem ha' Beritis Our History: Why we should preserve the knowledge of our ancestors. Lem néh akeu bara' avé pekelena kura kura suket amé Putih jin sio amé bé jak sebayang.

Ala (download) Suket Putih (ketem gaben; pdf)This page provides access to texts useful to Penans or people who can read Penan. The first link downloads a modest English - Penan dictionary that I created at the urging of Penans who want to learn our language. Annexed to it is an explanation of English grammar, written in Penan. This little dictionary will also be of interest to foreigners wishing to learn Penan. The second link is to the Penan dictionary proper. The third link is to the Penan text "Urip ké' sahau tong tana' ", which is the first volume of the memoirs of Galang Ayu, complete with illustrations by him. Put online September 14 2015, it is a milestone in Penan literature. It is the first major book published in Penan about Penans. It is also being made available in paper copies and distributed gratis in the field. (A number of much shorter works, mostly myths and children's books, have also been published in paper format and handed out free to interested Penans. These latter works would never have been realized without the efforts of Libby O'Connor, the Borneo Project, and others.)

The last link is to a piece I wrote in Penan, which recounts a number of Greco-Roman myths. If you scroll down you will find an exact English translation of this essay. While intended to entertain my Penan friends, it has a serious purpose: it demonstrates that it is possible to be a good Christian and still remember, and cherish, one's pre-Christian traditions. The English translation makes it accessible to other Bornean natives who have been educated in English. It is a message that deserves to be heard anywhere missionaries have been a bit overzealous.Molé tai tasap toto/Return to Penan Home Page